தொந்திரவுகளை

தொந்திரவுகளை குறிக்கிறது கட்டுக்கடங்காத மற்றும் அழிவு நடத்தை சில நாடுகளில், போக்கிரி கூறுகளை ஒரு குழு ஆதரவாளர்கள் என அழைக்கப்படும் 'வகை சி' கால விண்ணப்பிக்க முடியும் பொது ரவுடி நடத்தை மற்றும் காழ்ப்புணர்ச்சி, அடிக்கடி மது செல்வாக்கின் கீழ் அல்லது மருந்துகள். கால பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது என்பதால் குறைந்தது, விவரிக்க நடத்தை தெரு கும்பல்கள் முதல் பயன்படுத்த, கால என்பது தெரியவில்லை, ஆனால் அது தோன்றினார் ஒரு லண்டன் போலீஸ் அறிக்கைஒரு கோட்பாடு என்று சொல் இருந்து வந்தது என்ற பெயரில் ஒரு ஐரிஷ் இருந்து, லண்டன் என்ற பேட்ரிக்.