கடன் சேகரிப்பு ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் - நிதி

அல்லது பெரிய

சேகரிக்கும் ஒரு கடன் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் முடியும் சாத்தியமற்றது காணலாம் நாம் மதிப்பு ஒவ்வொரு இந்த உறவுகள் எவ்வளவு சிறிய விஷயம் இல்லை