வழக்கறிஞர்கள் இருந்து அரபு நாடுகள். அரபு வழக்கறிஞர்கள் ஆன்லைன்.


ஆளும் அரபு இணைய: ஒரு பகுப்பாய்வு இணைய உரிமை போக்குகள் ஆறு அரபு நாடுகள் - மையங்கள் மையம் மூலோபாய தகவல் தொடர்பு


மைக்கேல் மற்றும் ஹெலன் ஆராய்ச்சி இணைய உரிமைமுக்கிய அரபு நாடுகளில் குறிப்பிட்டு. வேறுபாடுகள் உள்ள அளவிற்கு மாநில கட்டுப்பாடு மற்றும் நிலைகள் உள்ள தனியார் மற்றும் வெளிநாட்டு முதலீடு உள்ள உள்கட்டமைப்பு.